Specialisté v oblasti rodinného práva

Ladislav Drha, advokátní kancelář s.r.o. se sídlem na Václavském náměstí v Praze poskytuje komplexní služby v oblasti rodinného práva. Specializujeme se jak na přípravu předmanželských smluv, tak na řízení o rozvodu, řízení ve věcech péče o nezletilé (vč. výživného a styku) a řízení o vypořádání SJM. Pomůžeme Vám také v případě úpravy majetkových poměrů mezi manželi či poradíme v otázkách nakládání s majetkem ve SJM nebo s majetkem Vašich nezletilých dětí.

Každá rodina je jiná, každá má své potřeby a svá specifika. Proto i my se při poskytování našich služeb věnujeme každému klientovi individuálně a s porozuměním jeho potřeb a požadavků. Uvědomujeme si, že oblast rodinného práva je především o člověku a často se týká i jeho nejbližších. S vědomím toho budeme přistupovat i k Vám.

Náš tým se skládá ze specialistů v oboru rodinného práva, kteří disponují bohatými praktickými zkušenostmi. Při poskytování služeb postupujeme s maximální profesionalitou a orientací na výsledek. My totiž víme, že Vaše spokojenost je měřítkem kvality naší práce.

Advokátní kancelář je řádně pojištěna v souladu se zákonem o advokacii a dalšími příslušnými předpisy. Na její činnost dohlíží Česká advokátní komora.